Glioma Hastalığı Nedir ?

Glioma hastalığı, sinir sistemi kaynaklı, beyin veya omurilik tümörüdür. Beyni kaplayan zar kaynaklı, meningioma ve kan damarı kaynaklı baemangiomatümörlerinin karşıtıdır. Gliomalar, içinde bulundukları sinir dokusunu istila ettiklerinden ve böylelikle …

Glikojen Nedir ?

Glikojen nedir: Karaciğer, vücudun ihtiyacı oldukça glikoza dönüşerek kullanılmak üzere 100 gram kadar glikojen depolanmaktadır. Glikoz ihtiyacı arttıkça, adrenalin ve glukagon hormonlarının etkisiyle kamçılanan enzim faaliyeti ile, glikojen yıkılır …

Epiglot Nedir ?

Epiglot nedir: Dilin arkasında, larinks’in başlangıcının, yani solonum yollarının ağza açıldığı yerin üzerinde bulunan, yaprak şeklindeki, mukoza ile örtülü bir kıkırdak parçasıdır. Bunu, larinks’te bulunan ses çıkaran oluşum olan …

Eosinofil Nedir ?

Eosinofil nedir: Kandaki beyaz kürelerden olup, bu hücreler kanın bir yayma preparasyonu Leishman boyasıyla (metilen mavisi-eosin karışımı) boyandığında, eosin boyasını kolaylıkla alırlar. Eosinofil hücreleri, alerjik durumlarda, solucan enfestasyonlarında artarlar …