Apopleksi Nedir ? Sebebi, Belirtileri ve Tedavisi

Apopleksi Nedir ?

Apopleksi nedir ve hastalık hakkında hazırladığımız detaylı bilgilere göz atın. Apopleksi hastalığı sebebi, belirtileri ve tedavisini öğrenin.

Apopleksi bir felçtir. Apopleksinin nedeni, beynin bir kısmını kanlandıran hasta bir damarda olan akut bir olaydır (ağır kanama, tromboz veya emboli sonucu tıkanma gibi). Bu olay sonucu, şuur kaybı, felç veya ölüm görülür.

Apopleksi Belirtileri

Apopleksi, sık rastlanan bir olaydır, bir hasta, aniden şuurunu kaybedip, komaya girerse, bir felç geçirmiş olması muhtemeldir. Böyle bir şahsın, nefesini alkol kokması şaşırtıcıdır ama, teşhisi yanıltmamalıdır.

Felçler, genellikle, orta yaşlı veya yaşlılarda görülür, fakat apopleksi nedeni, patlamış bir anevrizma ise, gençlerde de felç olabilir. Bazen felçten önce, olacak hadiseyi haber veren belirtiler görülebilir, bunlara özellikle, pıhtılaşmanın ufak bir dalda başlayıp esas artere yayıldığı hallerde rastlanır.

Bir uzuvda hissedilen uyuşma, beceriksizlik, felç ve koma ile sonuçlanabilir. Felcin sebebi, boyunda uzanan ve benin en esaslı besleyici arteri olan iç karotis arterindeki pıhtılaşma ise, felçten bir süre önce bitkinlik, konuşma güçlüğü veya konfüzyon belirtmiştir.

Bazen, şiddetli bir baş ağrısı, bir hemoraji (şiddetli kanama) tehdidi anlamını taşır. Embolismi (başka yerde oluşmuş pıhtının, betin arterini tıkaması hali) takip eden felçler çok ani belirir.

Apopleksi Tedavisi

Acil tedbir, hastanın rahat nefes alması ve sıcak tutulması esasına dayanır. Kişiye kesinlikle alkol veya herhangi bir yiyecek ve içecek verilmemelidir. İyileşme gösteren hastalarda, bir kaç gün içinde şuur yeniden belirir, ama bunlar, başta konfüzyonda ve huzursuzdurlar. Çevrelerinin farkına varmaları arttıkça, olayın ne şiddette felce sebep olduğu ortaya çıkar.

Bu durumda, tehlike hastada pnömoni ve hakaretsiz yatmaktan dolayı belirecek vücut yaralarıdır ve bu hastaların bakımı çok zordur. Haftalar geçtikçe iyileşme ilerler, ama felçli uzuvlar bakıcılar tarafından, günde en aşağı dört kere kapasitelerince hakaret ettirilmezse, uzuvlar iyileşmeyecek şekilde sertleşir ve ağrıma başlar.

Uzuvlarda herhangi bir kasılmaya müsaade edilmemeli ve kaslar spastik olup da eklemleri kastıkça, uzuv, tahtalarla, kasılmayacak şekilde bağlanmalıdır.

Nekahet uzun ve güçtür: hasta konuşma ve idrak zorlukları belirmişse, bakımı daha da güçleşir. Olayın başında alınan tedbirlere cevap verebilen yegane apopleksi şekli, bir anevrizma kanamasına bağlı olanıdır, fakat bazı durumlarda, böyle bir kanama sonrası, beyinde büyük bir pıhtı kalır ve cerrahi müdahale ile çıkartılması gerekir. Beyin damarlarının durumu, anjiografi ile anlaşılır.

Leave a Reply