Atom Radyasyonuna Maruz Kalmanın Etkileri ve Belirtileri

Atom Radyasyonuna Maruz Kalmanın Etkileri ve Belirtileri

Atom Radyasyonu, Nükleer silahlar, yakıcı ve kavurucu etkiler yanında, atomik radyasyonuyla da, geniş bir sahada tahribat ve ölüme sebep olurlar.

Bu radyasyon, X-ışınlarını andıran elektromanyetik radyasyondan ibaret olan gama ışınları ve yüksek enerji ve nüfus etme kapasitesi olan sür’atli nötronlarla olabilmektedir.

Bu bombardımanların yarattığı diğer bir tehlike de, meydana gelen I113, Sn90, Cs137 gibi radyoaktif izotoplarla yiyeceklerin ve havanın buluşmasıdır. Radyasyonun tabii kaynakları seyrek rastlanır (böyle bir kaynak granit’tir), ama tıp ve endüstride radyasyon kaynakları çok boldur.

1945’te Japonya’da patlatılmış olan iki atom bombası ve türlü radrasyon kazaları kurbanları dışında, irradiasyon etkileri en fazla radyoterapi uygulanan hastalarda görmek mümkündür.

Radyasyona Çok Fazla Maruz Kalmanın Etkileri ve Belirtileri

Akut Belirtileri : Çok yüksek dozlar, beyinde hasar yapar. Bu durumun ölümle sonuçlanacağı kesindir ve belirtiler birkaç saat içinde görülür. Şahısta, kusma, bulantı, titreme, denge bozukluğu ve çırpınma başlar.

Daha ufak dozlarda, mide ve bağırsaklar harap olup, radyasyona maruz kaldıktan bir kaç gün sonra bulantı, kusma ve şiddetli diare belirir. Daha az dozlarda bulantı ve kusma olur ama diare görülmez.

Hasta, bu durumlardan kurtulursa, bir kaç hafta içinde kemik iliği problemleri ortalığa çıkar. Kan hücrelerinin yapımı bozulur. Başlangıçta, akyuvarların sayısı azalır. (bkz. Agranülasitoz), bundan sonrada alyuvarlar azalmaya başlar ve hastada ağır anemi ve muhtemelen öldürücü olan bakteri enfeksiyonu görülür. Kan transfüzyonu, dikkatli bakım ve antibiyotik tedavisi, ölümden kurtarıcı olabilir.

Radyasyona Maruz Kaldıktan Çok Sonra Ortaya Çıkan Belirtiler

Katarakt bunlardan bir tanesidir. Yıllar sonra, löseminin belirdiği de bilinir. Türlü kanserler de, çok sonra çıkan belirtilerdendir. Radyasyonun hayvan deneylerinde, genlerde bozukluklar yarattığı görülmüştür. Mamafih, böyle bir durum insanda henüz ortaya çıkmamıştır. Radyasyon sonucu beliren kısırlık zamanla geçebilir. bkz. İonize Eden Radyasyon

Leave a Reply