Böbrek Taşı

Böbrek Taşı Belirtileri ve Tedavisi

Böbrek taşı belirtileri, sancı ve idrarda kan görülmesidir. Böbrek pelvisinde duran çok iri bir taş dahi, belirtisiz olabilir, fakat üretere geçen ufak bir taş, teşhiste yanılmayacak nitelikte şiddetli sancı ve kolik uyandırır.

Büyük taşlar, böbrekte kronik iltihaba yol açarak, bel ağrısına sebep olabilirler: fakat genellikle röntgen filmi çekilene kadar bunlar teşhis edilemeye bilir.

Böbrek Taşı Tedavisi

Böbrek sancısı, atropin ve morfin enjeksiyonlarıyla hafifletilebilir ve taş, mesaneden dışarı atılıp da geride diğer taşların kalmadığı hallerde bu sancı tekrarlanmaz.

Ancak, taşın oluşmasında sebep olan hadise, sancıya yol açabilir. Bundan dolayı, böbrek sancısı vakaları iyi incelenip etkeni ve artakalan taşların varlığı iyice araştırılmalıdır.

Bazı durumlarda, üretere geçmiş olan taşlar, mesaneye ilerlemeyip, üreterin mesaneye girdiği noktada dururlar ve bu durumlarda bunların sistoskop veya ameliyatla yerlerinden oynatılmaları veya alınmaları gerekir.

Böbrek pelvisinde teşhis edilen büyük taşlar, böbreğin tümünü almadan da, ameliyatla çıkartılabilir ve burada esas olan, işleyebilen böbrek kısımlarının korunmasıdır. Bazen, özellikle her iki tarafta da bulundukları hallerde, çok büyük taşlar yerlerinde bırakılır, çünkü ameliyatla, çok az kalmış işleyebilir böbrek kısımları da zedelenebilir.

Leave a Reply