Dizanteri TIP

Dizanteri Nedir ? Sebebi Belirtileri Tedavisi ve Korunma

Dizanteri nedir: Bu hastalığa karşı korunma yöntemleri, hastalığın oluşma sebebi, belirtileri ve tedavisi hakkında detaylı bilgi için lütfen makalenin devamını okuyunuz.

Dizanteri, diare ile birlikte, sümük ve kan atılması ve karında sancı veya rahatsızlık hissinin bulunması halidir.

Dizanteri Nedir ?
Dizanteri Nedir ? Sebebi Belirtileri Tedavisi ve Korunma

Dizanteri Hastalığının Sebebi

  1. İlk defa dizanteri basilini izole eden Japon bakteriyolog Kiyoshi Shiga’nın adına izafeten adlandırılan Shigella cinsi bakterilerin enfeksiyonudur. Basilli dizanteri etkenleri, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei veya Shigella boydii’dir. En tehlikesi, Shigella dysenteriae lup, bunu Shigella flexneri ve Shigella sonnei takip eder.
  2. Entamoeba bistolytica enfeksiyonu (amipli dizanteri)

Dizanteri Hastalığının Belirtileri

  • Basilli dizanteri belirtileri: Başlangıcı anidir, takriben enfeksiyondan dör gün sonra başlar ve hafif şeklinde, karında kolik tipi ağrı, diare, bulantı, kusma ve ateş vardır. Karın ağrısı artar ve tenezm hali (dışkılanacak madde yokluğundan dışkılama ihtiyacı ve ıkıntı) görülür. Bu durumda, dışkı yerine, sümük ve kan çıkartılır. Shigella dysenteriae’nin ağır enfeksiyonlarında, basillerin saldığı toksinlerle, göz iltihabı ve nörit (bkz.) belirebilir. Aynı zamanda, bacak eklemlerinin sıvıyla dolması da mümkündür. Öldürücü vakalar nadirdir, ama çocuk ve ihtiyarların dikkatle takibi ve bunlarda su kaybının kontrollü önemlidir.
  • Amipli dizanteri belirtileri: Tropik ve subtropik ülkelerde görülür. Başlangıcı sinsidir (bazende akut olabilir) ve diarenin karakteri, basilli dizanterininkinden farklıdır : Diare çok şiddetli olmamakla beraber, yine de sümük ve kan mevcuttur. Karın sancısı çok değişken olup, peptik ülser veya apandisiti andırabilir. Tropik ülkelerde bulunmuş bir kişi belirsiz bir sıhhat bozukluğu ve garip diare ve kabızlık nöbetlerinden (bazen küçük bir ağrısıyla birlikte olan) şikayet ediyorsa, dışkısında amip aranmalıdır. Bu hastalığın tehlikesi, karaciğerde amip apselerinin oluşa bilme ihtimalidir.

Dizanteri Hastalığının Tedavisi

  • Basilli dizanteri tedavisi: Geçmişte sulfonamidler etkiliydi: sonraları basiller, bu ilaca karşı bağışıklık kazandı. Bundan dolayı, özellikle bir çalışma yeri salgınında, bakteriyolojik numunelerin ilaç hassasiyeti yönünden incelenmesi ve antibiyotiğin buna göre seçilmesi gereklidir. Hafif enfeksiyonlarda (örneğin, Shigella sonnei’ninkinde) en uygun tedavi, tebeşir-afyon veya kaolenmorfin karışımı verilmesidir. Ağır enfeksiyonlarda, su ve tuz kaybı önemlidir.
  • Amipli dizanteri tedavisi: Amiplere karşı en etkili ilaç, emetine’dir. Akut safhalarda bu ilaç, emetine hidroklorür veya dehydrıemetine hidroklorür (Mebadin) şeklinde enjeksiyon tedavisi müteakip bir kür de emetine bismuth iodine (E.B.I) tatbik edilir. Enjeksiyon şeklinde verilen emetine, toksiktir ve tedavi edilen hastanın yatak istirahatinde olması gerekir. E.B.I. bulantı yapıorsa, bunun verilmesinden yarım saat önce verilecek bir sedatif, genellikle kusmayı önler. Amipli dizanteriyi, tetrasiklin gibi bir antibiyotikle, başarıyla tedavi etmek mümkünse de, bu tedavi devamlı değildir ve bu çareye ancak emetine enjeksiyonunun yapılamayacağı veya hastanın yatırılamayacağı durumlarda baş vurulur. Günde ğç kere, 4000-800 mg. metronidazole (Flagyl) 5-10 gün süreyle kullanıldığı takdirde, ciddi bir toksik tesire karşılaşılmamış ve ilacın da başarılı olduğu görülmüştür.

Dizanteriden Korunma

Dizanteri, özellikle yemek pişirmede temizlik koşullarına uymamaktan dolayı yayılır. Bu enfeksiyon, yiyecek maddesine, dışkıyla bulaşmış sineklerle, yiyeceği elleyenlerin ellerinin enfeksiyonla bulaşmasından ya da mutfağa enfekte tozun girmiş olmasından yerleşir.

Sıhhatli portörler, amip veya basilleri taşıyıp yayabilirler. Bir iş yerinde salgın olursa, böyle bir portör aranmalıdır. Yiyeceklerin bulunduğu yerlerde, hijyen koşullarına uyulmalı, eller temiz tutulmalı, yiyecekler sinek ve tozdan korunmalıdır. En uygunu, yiyeceklerin kapalı kaplarda ve mümkünse buzdolabında muhafazasıdır. Şehirlerde, bu hastalık vakaları artmaktadır.

Leave a Reply