Eosinofil Nedir ? Kısaca TIP

Eosinofil Nedir ?

Eosinofil nedir: Kandaki beyaz kürelerden olup, bu hücreler kanın bir yayma preparasyonu Leishman boyasıyla (metilen mavisi-eosin karışımı) boyandığında, eosin boyasını kolaylıkla alırlar.


Eosinofil hücreleri, alerjik durumlarda, solucan enfestasyonlarında artarlar ve eosinofil hücrelerin sayıca artması halinde, eosinofili adı verilir.

Leave a Reply