Filariasis

Filariasis Nedir ?

Filariasis nedir ; Filaria çeşitleri nelerdir, hastalığın sebebi ve tedavisi hakkında detaylı bilgi için lütfen makalenin devamını okuyunuz.

Filariasis, Filaria adı verilen çok ufak solucanların yaptığı bir enfeksiyondur. Bu solucanlar 2-50 cm. uzunluğunbda, kalınca bir iplik inceliğindedir. Erişkin dişi filaria’dan, kanda dağılan ve microfilaria (mikrofilaria) adı verilen lavralar çıkar.

Enfekte bir kişiyi sokan bir böcek, bu microfilariaları da emer ve microfilarialar, böceğin içinde filaria haline gelirler. Şimdi, filariaları taşıyan bu böceğin soktuğu insana, filaria enfekte edilmiş olur.

Filaria Çeşitleri : İnsanları Enfekte Edebilenleri

Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Onchocerca volvulus ve Loa loa‘dır. Bunlar, tropik ve subtropik ülkelerde bulunur. Wucbereria bancrofti ve Brugia malayi, lenf yollarını tıkayarak bacakların ve üretim organlarının çok fazla şişmesiyle beliren ele fantiasis, fil hastalığı etkenleridir. Ara konak, burada bir sivrisinektir.

Oncbocerca volvulus, hastalığının etkenidir. Bu hastalıkta, deri kaşınır ve kalınlaşır, vücudun çeşitli bölgelerinde, içinde erişkin filariaların bulunduğu şişkinlikler ortaya çıkar. Bu şişkinliklerin, ameliyatla çıkarılması gerekir, çünkü, kaldıkları hallerde, enfeksiyonun tekrarlanmasına sebep olurlar.

Onchocerciasis, gözlerde yapabildiği tahribattaan ötürü, Afrika nehir körlüğü hastalığı adını da alır. Bu enfeksiyona, Orta ve Batı Afrika ile Güney ve Orta Amerika’da sık rastlanır. Ara konak, Simulium adlı manda sivrisineğidir ve microfilarialara, kan yerine deride rastlanır.

Loa loa, bir Batı Afrika filiriasıdır. Bunun ara konağı olan mango sineği, sivrisineklerin aksine, insanları gündüzleri sokar. Loa loa’da deride, Cabalar şişkinlikleri adı verilen kabartılar belirir ve zaman zaman, filariaların göz konjonktivası içinde hareket ettikleri görülebilir.

Filariasis Tedavisi

Banocide, Hetrazan ve Ethodryl ticari adları altında satılan diethylcarbamazine, kan ve derideki microfilariaları öldürür, fakat erişkin solucanlara, özellikle Onchocerca’ya karşı etkisizdir. Diethylcarbamazine almakta olan hastalar, ölü microfilarialara karşı ateş, baş ağrısı ve genel halsizlik gibi alerjik reaksiyon belirtileri gösterebilirler. Onchocera enfeksiyonlarında, göz de hastalanabilir ve deride aşırı bir kaşıntı görülür. Onchocerciasis’te, içinde erişkin solucanların bulunduğu şişkinlikler, cerrahi yolla alınır.

Diethylcarbamazine’e karşı şiddetli reaksiyon olduğu hallerde, hastaya kortikosteroidler verilir. İnatçı Onchocerca enfeksiyonlarında bazen suramin (Antrypol) adlı ilaç intravenöz yoldan verilir, fakat bu ilacın böbreklerde bozukluk yapabileceği de bilinmelidir.

Leave a Reply