Gastrostomi Tanımı

Gastrostomi Nedir ? Kısaca Tıp

Gastrostomi, midenin, batın dış duvarına açılması ameliyatıdır. Buna, ösofagus’un tümör veya benzeri bir engele tıkalı olduğu hallerde baş vurulur.

Geçmişte, evlerde kireçkaymağı, kostik soda, mineral asitleri gibi tehlikeli yakıcı zehirlerin kullanıldığı devirlerde, bu maddelerin yanlışlıkla ya da intihar amacıyla yutulmasına sık rastlanıldığından, hastanın yiyecek alabilmesi ancak gastrostomi ameliyatı ile mümkün olurdu.

Günümüzde, gerek bu gibi maddelerin kullanımın azalması, gerekse ilerlemiş cerrahi teknik sonucu ösofagektomi ameliyatının mümkün olması sonucu, gastrostomi sık yapılan bir müdahale değildir.

Ösofagektomide, ösofagusun tahribe uğramış veya hasta kısmı çıkartılıp, ösofagusun devamlılığı sağlanabilmektedir. Gastrostomi, halen tümörlerin tedavisinde faydalıdır, çünkü geçici olarak tümörle bölge üzerinden bir kısa devre yapılıp, bu bölgede şiddetli irradiasyon uygulanması sağlanabilmektedir. Bundan sonra tümör çıkartılıp, gastrostomi kapatılır.

Leave a Reply