Geriatri

Geriatri Nedir ?

Geriatri nedir : Yaşlılık hastalıkları ve problemleriyle uğraşan tıp dalıdır. Kelimeyi1303 yılında ilk ortaya atan, Newyorklu Dr. I.L. Nascher’dir.

Bu hekim, yaşlılığın kaçınılmaz kabul edilmesindense, geçiktirilmesi yönünde uğraşılması gerektiğini ortaya atmıştır. II. Dünya savaşı sonrasına kadar bu problem ciddiye alınmamış, fakat savaş sonrası, artmış olan yaşlı nüfusun da sorunları gittikçe göze batar olmuştur.

Yaşlılık, özellikle, endüstriel toplumlarda problem olmaktadır çünkü verimi azalan ihtiyarlar, burada maddi yük kabul edilmektedir. Yaşın getirdiği organik ve zihni değişikler, yavaş gelişmekte ve kişiye göre farklar göstermektedir.

Doksanında genç görünenlerle ellisinde yaşlananları hepimiz biliriz. Genellikle, yaşlılığa bağlı zihin değişiklikleri, beyin dokusunun, beyin arterlerinini daralıp, elastikiyetleri kaybetmelerinden dolayı, iyi beslenmemesine dayanır.

Yakın olayların hatırlanması güçleşir, buna karşılık çok eski anılar canlı kalır. Kişinin hissizliği arttığından , sık sık gözleri yaşarır ve ödeten beri var olan alınganlık vb. gibi duyguları sürekli dışarı vurur.

Aşırı hallerde, toplum düzenine ilgi kaybolduğundan, ihtiyarın pis olduğu, idrar be dışkısını kaçırdığı görülür. Bu durumlar, yanlız yaşayan ve yetersiz beslenenlerde, daha da belirlinleşir.

Yanlışlıkla, vücutta organik değişiklikler olmakla beraber, esas rahatsızlık, sosyal ilişkilerin kesilmesinden doğar. Bundan dolayı, yaşlı kimseyi hayata bağlayabilmek için butür ilişkileri kuvvetlendirmek gerekir. bkz. Iatrojen Hastalıklar

Leave a Reply