İlium Kemiği

İlium Kemiği Nedir?

İlium kemiği nedir ; nerede bulunur ve daha fazlası için lütfen makaleyi okuyunuz.

İlium kemiği, Pelvis (leğen) kemiklerinden biri olup, sabir bir ekleme sakrum’la birleşir, önde pubis’le, altta ise ischium’la (iskium) devamlıdır.

İlium kemiği nedir ; nerede bulunur ?
İlium kemiği nedir ; nerede bulunur ?

İlium, pubis ve ischium, hep bir arada, kalça kemiği olan os coxae’yı yaparlar. İki yanın os oxae’si bir arada, pelvis’i (legen’i) meydana getirir. İlium’um çıkıntısı, son kaburgaların altında ele gelebilir.

Leave a Reply