İnterferon

İnterferon Nedir ?

İnterferon nedir ; Enfeksiyöz hastalıkların çoğunun önlenmiş ve hatta bir kısmının tamamen ortadan kaldırılmış olmasına rağmen, bir büyük grup, tedavi metotlarının çoğuna dirençlidir: Bu, virütik hastalıklar grubudur.

Adi nezle, suçiçeği, kızamıkçık ve kabakulak gibi hafif hastalıklar ya da ensefalit ve sarı humma gibi ağır hastalıklar, hep bu gruptandır.

İnterferon’un önemi, günün birinde, virütik hastalıklara karşı kullanılabilir olmasıdır. İnterferon ilk olarak 1957 yılında, tavuk embryosundaki canlı influenza virüsü üzerine, önceden verilmiş ölü virüsün etkisi görüldüğünde, tanımlanmıştır.

Bu deneyle, ölü virüsün uygulandığı hücreleri çevreleyen sıvıda, bu hücreleri canlı virüsten koruyan bir maddenin bulunduğu anlaşılmıştır. Çok çeşitli dokunun, canlı ya da ölü virüsle temastan sonra bunun gibi zehirsiz ve aynı tür organizmaya etkili (örneğin, tavşanlar, tavuk interferonunda yararlanamaz) bir madde oluşturduğu, günümüzde bilinen bir gerçektir.

Bu konudaki deneylerin hemen hepsinin hayvanlara uygulanmış olmasına rağmen, tavukları enfekte eden virütik hastalıkların büyük bir kısmının, bu maddece önlendiği ya da durdurulduğu ortaya çıkmıştır.

Deneylerin ortaya çıkardığı en önemli bulgulardan biri de, interferonun, tavukta, etkeni virüs olan ve Rous sarkomu diye bilinen bir kanserin gelişmesini durdurmasıdır.

Bu maddenin insanda nasıl kullanılabileceğine dair, henüz bir fikir birliği yoktur. Mamafih, penisilinin keşfi gibi, bu maddenin de bulunmuş olması, gelecekte, virüs enfeksiyonları ve hatta kanserle savaş için umut vermektedir.

Leave a Reply