İzotop

İzotop Nedir ?

İzotop nedir : Diğer bir elementle aynı atom sayısı, fakat farklı atom ağırlığı olan bir kimyasal elementtir. Çekirdeğindeki proton sayısı aynı, nötrön sayısı farklıdır.

Radiaktif İzotoplar

Radiaktif izotoplar, zamanla diğer bir elemente dönüşürler ve bu olay esnasında elektromanyetik radyasyonu yayınlarlar.

Bu radyasyonlar, tıpta izlenebildiğinden ve bazıları da vücudun belirli bir bölgesinde birikip, radyasyonlarıyla, çevre dokuları etkilediklerinden dolayı, kullanılır. Örnek olarak 2.5 saatlik yarı-zamanlı olan I132 nin tiroid bezinin yerel irradyosyonunda (ışınlanmasında) uygulanması, gösterilebilir.

Diğer izotoplar, ya dokuları dıştan irradie etmekte kullanılır, ya da cerrahi yoldan, ışınlandırılıcak bölgeye emplante edilmesiyle (gömülmesiyle) etkisinden yararlanılır. bkz. Atom Radyasyonu

Tıpta İzotopların Kullanımı

Hastaya, böbrekte birikebilicek şekilde, damar yolundan iyot-131 verilmiştir. İki sintilasyon sayacı, aktivitenin ilerlemesini ölçmekte ve her biri bir böbreğe ait olan iki grafik de, hastanın başının üstünde bulunan araçta belirlenmektedir. Bunlar, iyot-131’in birikme ve atılmasını göstermektedir.

Tıpta, izotopların diğer bir kullanım şekli: 5000-curie’lik radio-kobalt ünitesinin ucu, radyasyon ışını, hastanın akçiğerindeki tümöre tam olarak yöneltecek şekilde, teknisyence ayarlanmalıdır.

Leave a Reply