Kodein Tanımı

Kodein Nedir ve Etkileri Nelerdir ?

Kodein, metil Morfindir. Buna göre, kodeinin formülü, bir metil grubunun eklenmesi dışında, morfininkiyle aynıdır.

Kodeinin Etkileri

Kodeinin etkilerine bakılırsa , morfine pek yakın olmadığı görülür. Ağrı kesici etkisi çok yetersizdir, buna karşılık, kabızlık yapıcı ve öksürük kesici etkileri vardır ve bu yöntemlerden yararlanılır.

Yüksek dozlarda, morfin etkileri beklenmeksizin kullanılabilir. Aspirin ve fenasetinle birlikte, tablet şeklinde satılır

Leave a Reply