Kolloid Nedir ? - Kısaca TIP

Kolloid Nedir ?

Kolloid, Kelime anlamı, “zamka benzer madde” dir. Kolloid bir sistemde, dispers faz denen maddenin dağıldığı bir dispersion ortamı vardır. Süspansiyon kolloidlerinde, dispers faz, erimeyen bir maddedir (örneğin bir metaldir) ve dispersiyon ortamı da, bir gaz, sıvı, ya da katıdır.

Emülisyon kolloidlerinde, dispersiyon ortamı, bir sıvıdır (genellikle sudur) ve dispers faz da, zamk gibi karışık bir organik maddedir.

Leave a Reply