Lökotomi Ameliyatı

Lökotomi Ameliyatı Nedir ?

Lökotomi nedir: Beyin korteksinin (kabuğunun) ön kısmıyla diğer beyin bölgeleri arasındaki irtibatı sağlayan liflerin kısmen ya da tam olarak kesilmesi ameliyatıdır.

İlk olarak, 1930 yıllarında, Portekizli Moniz tarafından, başka türlü iyileştirilemeyen akıl hastalıklarının tedavisi için ortaya bir usuldür. Çeşitli şekillerde uygulanabildiği gibi, liflerin kesilme derecesi ve bölgesine göre de değişir Bu ameliyatın başarılı olduğu iddia edenlerin sayısınca, aleyhinde olanlar da vardır.

Genellikle, zihinsel çalışmalara devamlı zararı olacağından, ancak başka şekilde tedavi olunmayacak ve kendiliğinden iyileşme umudunun yitirildiği vakalarda uygulanmaktadır.

Ameliyatı geçirmiş hastanın, hisleri yüzeyselleşip davranış şekli belirsizleşeceğinden, demans halindeki bir hastadan, çevresi ve bakıcıları için, daha kolay idare edilebilir bir vaka haline gelir, fakat kendisi bir daha düzelmeyecek şekilde, bazı zihinsel olaylardan yoksunlaşmıştır. Son yıllarda, akıl hastalıklarının gittikçe artan oranda ilaçlarla başarılı tedavisinin gerçekleştirilmesi sonucu, be ameliyata çok seyrek baş vurulur.

Leave a Reply