Meiosis Nedir Ne Demektir ? Tıp Tanımı

Meiosis Nedir ?

Meiosis nedir: Bir çeşit hücre bölünmesi olup, her bir yavru hücrede, ana hücredeki kromozom sayısının yarısı bulunur. Bu bölünme tipine, seks hücrelerinin oluşumunda rastlanır.

Böylelikle, insan vücut hücrelerinin her birinde 46 kromozom bulunurken, spermatozoa ve ova’nın (erkek ve dişi seks hücreleri) her birinde 23 kromozom vardır.

Durum böyle olmasaydı, spermatozoon ve ovum’un birleşmesiyle oluşan yeni organizmada, normal kromozom sayısının iki misline rastlanacaktı. bkz. Mitoz

Leave a Reply