Metaller ve Alaşımlar

Metaller ve Alaşımlar

Metallerin, kendi aralarında ya da bazı ametaller ile alaşım oluşturma özellikleri vardır. Bir elementin katılması, bazen ana metalin ana metalin niteliklerini köklü biçimde değişime uğratır.

Metaller, derişimleri az çok seyreltilmiş alanlarda katı çözeltiler oluşturabilirler. Katı bir çözeltide, çözünenin atomları, çözücünün ağı içinde dağılmışlardır. Dağılımın, gelişigüzel (düzensiz çözelti) ya da düzgün olabilir bu son durumda çözünenin atomları, ağın belirli noktalarında bulunurlar (düzenli çözelti).

Çözücünün ağında, çözünenin atomu küçük olursa araya eklenir, çözücü atomlarının boyutlarına yakınsa yer değiştirir, yani bunlardan birinin kaplayacağı yeri alır. Böylelikle iki metal sınırsız katı çözeltiler verebilir.

Alaşım ögelerinin katılması, çözücü metalinin özelliklerini büyük ölçüde değiştirir. Böylelikle şu değişimler gözlenir.

  1. Mekanik nitelikler
  2. Elektriksel nitelikler
  3. Magmatik nitelikler
  4. Kimyasal nitelikler
  5. Renk yansıtma gücü gibi çeşitli nitelikler

Leave a Reply