Narsisizm Nedir ?

Narsisizm Nedir ?

Narsisizm tanımı ve hazırlamış olduğumuz kısa bilgilere göz atın. Narsisizm nedir, ayna evresini inceleyim ve birincil, ikincil narsisizmler hakkında detaylı bilgileri okuyun.

Narsisizm Nedir ? Kısaca Tanımı

Özlenin, kendini, kendi bedenini aşk nesnesi olarak alması belirten terim. İlk olarak 1898’de Ellis tarafından cinsel psikopatolojide kullanılan bu terim 1910’dan sonra freudcu psikanaliz tarafından yeniden ele alınmıştır.

Narsisizm Ayna Evresi

Narsisizm Ayna Evresi
Narsisizm Ayna Evresi

Freud başlangıçta, narsisizmi, otoerotizm (çocuğun bedeninin erojen bölgeleri, libidosunun doyuma ulaşmasına yetmektedir, ama çocuk kendi beninin henüz bilincinde değildir) ile nesne libidosu evresi (burada libido, dıştaki bir kimseye yönelmektedir) arasında yer alan bir evre olarak görür.

Narsisizm kavramının önemi, benim oluşumuna, yani organizmanın bir bütün olduğunun bilincine varılmasına ve çeşitli cinsel itkilerin birleştirilmesine ilişkin olmasından ileri gelir.

Freud’dan sonra Jacques Lacan, “ben”in oluşumunun “ayna evresi” ne bağlı olduğunu göstererek Narsis (Narkissos)mitinden büyük ölçüde yararlanmıştır. Çocuk, bu evrede, bir başkasının imgesiyle özdeşleşmeden geçerek kendi imgesine aşık olur. Dr. Lageche’a göre, ideal ben, narsisizm evresinden kaynaklanır ve benim süslenmiş bir imgesi, görüntüsü olan bu ideal aracılığıyla özne, kahraman kişilerle özleşmeye çalışarak Narsis’in, gücü her şeye yeten özerkliğini elde etme isteğini dile getirir.

Birincil ve İkincil Narsisizmler

Freud, 1920’den sonra, ruhsal yapıya ilişkin ikinci kuramını ortaya attığı ve üst beni işin içine kattığı zaman, birincil ve ikincil olarak iki narsisizm ayrıt etti.

Çocuğun bütün libidosunu kendisine yönelttiği aşamayı belirten birincil narsisizm ve otoerotizm birbirine karışır; çocuk dünyayla hiçbir ilişkisi olmayan (uyku bunun yerine geçmiştir) tam bağımlılık haline, yani uterus içi yaşam durumunu yeniden bulmaya çalışır.

İkincil narsisizm ise, dış aşk nesnelerine yöneltilmiş libidonun, onlardan çekilip bene dönmesini belirtir. Melanie Klein gibi bazı psikanalizciler, birincil narsisizm kabul etmezler ve nesnelere yönelmenin, meme çocuğunun daha ilk günlerinde gerçekleştiğini öne sürerler. Onlara göre narsisizmden ilk olarak her zaman başka kişiye yönelmiş bir sevginin, kendine dönüşü olarak söz edilebilir.

Leave a Reply