Nüklein Nedir ve Neden Kullanılır ? Kısaca TIP

Nüklein Nedir ?

Nüklein nedir : Nükleoprotein’in bir yıkım ürünüdür. Tıpta agranülositoz’da beyaz kan hücrelerinin yapımını yavaşlatmak için kullanılır. Agranülositoz’da beyaz kan hücreleri tehlikeli şekilde kanda azalır veya tamamen kaybolurlar.

Leave a Reply