Overler

Overler Nedir ? Anatomisi, Hastalıkları Ve Tedavisi

Overler nedir ? Anatomisi, görevleri, hastalık çeşitleri belirtileri ve tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen makalenin devamını okuyunuz.

Overler (Yumurtalıklar). dişi seks bezleridir.

Overler Anatomisi

Overler, 4x2x1 cm. boyutlarında, badem biçimli organlardır. Çocuk doğurmamış kadınlarda, iliak arterlerinin ayrılma yerinin önünde, uterus ve tuba’ları kaplayan geniş bağa bağlı olarak, pelvis duvarına yapışık durumdadırlar.

Doğurmuş kadınlarda, overlerin konumu değişken olmakla beraber, daima tuba’ların açık ağızlarına yakındırlar. Overlerin bir korteks bir de medulla kısımları vardır. Organın esasını yapan kortekstegerm hücreleri bulunur.

Batın aortunda direkt ayrılan be pelvis’de uzanan over arterleri, bu organların kanlanmasını sağlar. Sağ over veni, alt vena kava’ya, solu ise, sol böbrek venine akar. Overlerin lenfetik damarları, abdominal aort’un her iki yanındaki lenf bezlerine boşalır.

Overlerin Görevleri

Overler, doğurganlık devresi boyunca, germ hücrelerinin gelişmesini takip eden, siklik bir faaliyet gösterir. Her ay, bilinmeyen bir mekanizmayla, içinde bir yumurta bulunan tek bir folikül gelişir ve patlayıp, over yüzeyinden yumurtasını dışarı atar.

Tuba’ya erişen bu yumurta, uterus’a varur. Yumurtasını atan folikül, şimdi corpus luteum’u (sarı cismi) yapar ve bu cisim on gün süreyle steroid hormonlarını salgılar. Yumurta döllenmemişse, sarı cismin hormon yapımı durur ve cisim de dejenere olup, kabuk dokusunu andıran corpus albicans’a (beyaz cisme) değişir.

Yumurtanın atılması, yaklaşık olarak, bir over devresinin ortasına isabet eder. Devrenin ilk günü, adet kanamasının birinci günü kabul edilir.

Gelişmekte olan folikül, östrojen hormonları salgılar ve bunların etkisiyle uterys iç yüzündeki endometrium hücreleri rejenere olur. Adetin on dördüncü gününde, yumurta overden atılır ve sarı cismin hormonları olan progesteronlar , östrojenlere ek olarak salgılanmaya başlar.

Sarı cismin etkisiyle, endometrium yeniden değişip, bir süngersi alt tabakayla, yüzeysel bir yoğun tabaka haline gelir ki bu durum, döllenmiş yumurtanın yuvalanmasına elverişlidir. Döllenme olmadığı zaman, sarı cisim dejenere olur ve kandaki örtrojenlerle progesteronların miktarı aniden azalır. Endometrium yıkılır ve adet kanaması başlar. Tüm over devresi 28 gün kadardır. Overler, ayrıca çok az miktarda erkek testosteron hormınunu da salgılar.

Over devresini, hipotalamus (bkz.) ve bunun etkilediği hipofiz (bkz.) kontrol eder. Hipofiz, F.S.H. (folikül stimule eden hormon) ve L.H. (lüteinize eden hormon) salgılar. Tahminlere göre, kan östrojen düzeyi yükseldiği zaman, hipotalamus hipofizi uyarıp, onun L.H. salgılanmasına yol açar.

Progesteronların fazla olması halinde ise, L.H salgısı azalır. Adet başlangıcında, östrojen ve progesteron düzeyi azaldığı zaman, F.S.H. salgılanması azalır. Bu görevleri görebilmek için, bir tek over yeterlidir.

Over Hastalıkları

1- İltihap. bkz. Ooforit.

2- Endometriosis

Uterusun iç yüzünü döşeyen doku, burada anormal bir konum gösteriri ve aynı zamanda overde bulunur. Aynı dokunun bazen de, vagina ile rektum’u ayıran dokularda, göbekte, alt batın bölgeleri ameliyat yaralarında, pelvis içi bağırsaklarda, idrar torbasında da görülmesi kabildir.

Endometriosis Sebebi

Tahminlere göre, bu doku, uterus’tan tuba’lar yoluyla, overlere ve diğer pelvis içi organlara ilerlemektedir.

Endometriosis Belirtileri

Bu hastalık, genellikle, otuz yaşının üstündeki kadınlarda görülür. Özellikle adetler esnasında, ağrı olabilir. Overde bu dokunun çok fazla bulunması, yapışıklıklara yol açacağından, kısırlık belirebilir ve aynı nedenle, bağırsak tıkanmaları oluşabilir. Adetler esnasında, aşırı kanma görülebilir.

Endometriosis Tedavisi

Ameliyattır. Genç kadınlarda, cerrah, mümkün olduğu kadar fazla miktarda, görev görebilen sağlam over dokusu bırakmaya gayret eder, fakat yaşlı hastalarda, yabancı dokuyu taşıyan ve zararsızca çıkartılacak tüm organlar, alınır. Bu durum habis olmadığı gibi, habisleşmezde. Hormon tedavisinin etkisi sınırlıdır.

3- Kistler

Over kistlerine sık rastlanır. Çoğu selim olmakla beraber, habisler de vardır. Genellikle 30-60 yaşlarında oluşur ve çok büyük boyutlara ulaşabilirler.

Kistler Belirtileri

Yavaş büyüyebilir, varlıklarını, batında gerginliğe, pelvis içinde çok yer tutarak, sık işemeye ya da venöz akımı engellediğinden, bacaklarda şişkinliğe sebep olarak, belli ederler.

Bazen, kendi sapları üstünde dönerek, şiddetli ağrı ve kusmaya yol açıp, durumun apandisitle karışmasına sebep olurlar. Ayrıca, teşhis, ameliyatla konur. Bazen, geçici bükülmeler, belirsiz semptomlara yol açar. Kist içinde kanama ya da kistin patlaması mümkündür. Her iki durumda da ateş batında hassasiyet görülür.

Kistler Tedavi

Cerrahi müdahaleyle, kistin çıkartılmasıdır.

4- Habis Tümörler

Overlerde seyrek oluşur. Çabuk büyürler, ağrılıdırlar ve adet kesilmesinden sonra, kanamalara sebep olurlar. Tedavi, mümkünse ameliyat be bununla birlikte, sitotoksik ilaçların uygulanmasıdır.

Hasta 45’in üstündeyse, diğer overdeki herhangi bir anormal belirti, her iki overin çıkartılması için yeterlidir, çünkü bu tür hastalığın iki yanlı olması sık rastlanır.

Leave a Reply