Pacemaker

Pacemaker : Suni Hız Ayarlayıcı Nedir ve Neden Kullanılır ?

Pacemaker : Suni hız ayarlayıcı nedir : Tam kalp bloklarında, atrioventriküler nodülde (bkz. Kalp) başlayıp, sinoatrial iletici liflere giden uyarılar, normalde olduğu gibi, atriumlardan ventrikülere geçemez ve bundan dolayı, atriumlarla ventriküller birbiriyle ilgili olmayarak, ayrı ayrı kasılır.

Ventriküller, dakikada 30-50 kez gibi yavaş bir tempoda atar ve kalp yetmezliği belirebilir. Beyne giden kan miktarı yetersiz olacağından, hastada, Stokesadams nöbetleri adını alan bayılma krizleri belirebilir. Bu durumu düzeltmek için ventrikül kasına elektirik uyarı yollayan suni bir hır ayarlayıcı (pacemaker) kullanılır.

Genellikle, kalbe, dış jügüler vena yoluyla bir elektrod sevk edilir. Bu elektrod, koltuk altına yerleştirilmiş bir ufak alet ve pille ayarlanan uyarıları, saniyede 70-80 tane olmak üzere, iletir. Modern gelişmeler sonucu, pil, bir atom bataryasıyla şarj edilmekte ve uyarılar, ancak gerektikleri zaman kalbe gönderilmektedir.

Leave a Reply