Abreaksiyon Nedir ?

Abreaksiyon nedir: Psikiyatride bir teknik. Doktor, hastanın tamamen veya kısmen bilinçaltına bastırdığı bir olayın ayrıntılarını bilinç üstüne çıkartır. Bu olay, genellikle hafif bir anestezik maddenin yardımıyla olur. Örneğin, uyuşturucu …

Kolloid Nedir ?

Kolloid, Kelime anlamı, “zamka benzer madde” dir. Kolloid bir sistemde, dispers faz denen maddenin dağıldığı bir dispersion ortamı vardır. Süspansiyon kolloidlerinde, dispers faz, erimeyen bir maddedir (örneğin bir metaldir) …

Bronş Nedir ?

Bronş, boyundaki solunum borusu olan trakea, göğüste iki ana bronşa ayrılır, bunlar da daha küçük dallara bölünürler. Daha ufak bronşlar dallanıp bronş ağacını meydana getirir ve bu dalları çapı …

Bronkoskop Nedir ?

Bronkoskop, hava yollarının muayenesinde kullanılan bir alettir. Teleskop prensibine göre çalıştırılan bu alette bulunan ışık kaynağı yardımıyla, bronşların iç kısımları aydınlatılır. Bu muayene esnasında, hasta genellikle lokal anestezi uygulanır …