Retroversion Nedir ?

Retroversion nedir : Arkaya dönük demektir. Genellikle uterus’un fundus kısmının (tepesinin) arkaya bakması durumuna denir. Bu durum, püdere esnasında, uterus gelişirken oluşabilir ve normal kadınların beşte birinde bu durum görülür.

Uterus retroversiyonu normal olup, genellikle hiç bir rahatsızlık doğurmaz. Çok seyrek olarak, gebeliğin başlangıcında, bu pozisyondan dolayı uterus, pelvis dışına yükselemezse, manipülasyonla uterusun pelviste normal yerini alması sağlanır.

Uterus Retroversion Nedir ?
Retroversion Nedir ?

Gebelik sonrasıda retroversion görülebilir, fakat gebelik öncesi retroversiyon oluşmadıysa, bu yeni durum rahatsızlık yaratır. Burada, uterus yerine getirilip,bir peserle desteklenir ve zamanla normal pozisyonda kalması beklenir. Kronik vakalarda, ameliyat gerekebilir.

Leave a Reply