Tıpta İzotonik

Tıpta İzotonik Nedir ?

Tıpta izotonik nedir : İzotonik, eş ozmotoik başınçlı eriyiklerdir.

İki eriyiğin arasındaki zardan, birinden diğerine difüzyon olmaz. “Normal” bir tuz eriyiği, 100ml.’de 0.9 gm. tuz ihtiva edenidir ve insan vücut sıvılarıyla izotonik olduğundan, ne insan dokalarında sıvı çeker, ne de kendisi dokulara yönelir. Dokulardan sıvı çeker, hipotonikler ise, dokularca çekilir.

Leave a Reply