Tuzlu Su Timsahları ve Tatlı Su Timsahları Arasındaki Farklar

Tuzlu Su Timsahları ve Tatlı Su Timsahları Arasındaki Farklar

Tuzlu su timsahlar ve tatlı su timsahları ayıran bir dizi önemli farklılık vardır. Bu farklılıklardan bazılarının ne olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

Tuzlu Su Timsahları

 • Tuzlu su timsahları daha uzun, daha “V” şekilli bir kafaya sahiptir.
 • Bir timsahın dördüncü dişi, ağzı kapalı olduğunda dışarı çıkar.
 • Timsahlar deniz suyunda yaşama daha iyi adapte olmuşlardır.
 • Tatlı su timsahlarına göre daha agresiftir.
 • Tuzlu su timsahları, tatlı su timsahlarından daha açık renkte görünen deriye sahiptir.
 • Vahşi doğada tatlı su timsahları tüm dünyada bulunurken, tuzlu su timsahları sadece ABD ve Çin’de bulunur.

Tatlı Su Timsahları

 • Timsahlar timsahlardan daha U şeklinde olan daha kısa, daha geniş kafalara sahiptir.
 • Bazı timsah türleri deniz suyunda yaşarken timsahlar tatlı suyu tercih ederler.
 • Tuzlu su timsahlarından daha az agresiftir.
 • Tuzlu su timsahlarından daha koyu bir görünüme sahiptirler.
 • Tuzlu su timsahları sadece ABD ve Çin’de bulunurken, tatlı su timsahları tüm dünyada bulunur.

Leave a Reply